Het ontstaan van de stichting

Op 29 augustus 1978 riep mevrouw Elisabeth A.C. van Voorden-van der Schoot, samen met haar zoon Hessel A. van Voorden, de ‘Dirk Willem Van Voorden Stichting’ in het leven. Dit gebeurde vanuit de wens dat een deel van het familievermogen ten goede zou komen aan de gemeenschap van Zaltbommel en omgeving. Een deel van de bevolking had immers hard gewerkt in de Van Voorden Smederij, die zich in 1912 vestigde in Zaltbommel aan de Oude Stationsweg. Alle werknemers hadden een bijdrage geleverd aan de groei en bloei van het bedrijf. Op de foto rechts het huis waar de familie Van Voorden woonde.

De oude Van Voordenfabriek in Zaltbommel (foto: sloopgek.nl)

In het eerste bestuur hadden zitting: mevrouw E.A.C. van Voorden, haar zoon de heer H.A. van Voorden en ook haar dochter, mevrouw C.H.E. van Voorden. Enkele jaren later trok de dochter zich terug uit het bestuur. In 1990 overleed de zoon.

In 1991 werd de naam van de stichting gewijzigd in Van Voorden Stichting en het bestuur kreeg uitbreiding naar 5 personen. Mevrouw E.A.C. van Voorden-van der Schoot bleef nog geruime tijd voorzitter. Sinds haar overlijden in 2002 op 90-jarige leeftijd, is er een nieuwe voorzitter.

Het vermogen van de Van Voorden Stichting

Vanaf het ontstaan van de stichting is het vermogen gevoed door familiegiften en bijdragen van enkele vennootschappen binnen de familie. De heer H.A. van Voorden liet na zijn overlijden een gedeelte van zijn bezittingen na aan de stichting. Na het overlijden van zijn moeder werd naast liquiditeiten ook het bezit in onroerende zaken aan het vermogen toegevoegd. Het huidige vermogen wordt voornamelijk belegd in onroerend goed. Het bestuur zorgt ervoor dat het vermogen in stand blijft en dat jaarlijks minimaal het inflatiecijfer eraan wordt toegevoegd.

 

De familie Van Voorden

In 1912 vestigde de Van Voorden Smederij zich aan de Oude Stationsweg in Zaltbommel. Dirk Willem van Voorden, die later het bedrijf van zijn vader zou overnemen, was toen 4 jaar oud. Hij slaagde erin een sterke, eigentijdse en marktgerichte onderneming op te bouwen. Het bedrijf was een begrip in de internationale maritieme wereld en de baggerindustrie, vooral vanwege de productie van hoogwaardige scheepsschroeven.

Dirk Willem Van Voorden trad in het huwelijk met Elisabeth A.C. van der Schoot. Het echtpaar kreeg twee kinderen, een jongen en een meisje. Het gezin woonde aan de Virieusingel in Zaltbommel. In 1976 overleed de heer van Voorden op 68-jarige leeftijd.

Als een van de weinige gieterijen maakte de Van Voorden Smederij ook schroeven van roestvrijstaal. In 1980 ging de Van Voorden Groep over in andere handen en bleef nog lange tijd een begrip.

De zoon Hessel van Voorden overleed in 1990. Mevrouw Van Voorden-Van der Schoot in 2002 en de dochter in 2022.

Helaas kreeg de fabriek na 2010 te kampen met een teruglopende vraag onder meer vanuit de scheepsbouwsector. De fabriek maakte meerdere faillissementen en doorstarten door, maar in december 2021 viel het doek definitief. Sindsdien verdween de naam Van Voorden, die lange tijd een begrip was in Zaltbommel en verre omstreken.

 

Afbeelding door: Brabants Dagblad