Het Bestuur

Minimaal vier keer per jaar komt het bestuur bijeen – in maart, juni, september en december – en zo veel vaker als nodig is. De vergaderingen vinden plaats in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Tijdens de vergaderingen behandelt het bestuur de ingekomen aanvragen. Voldoet een verzoek aan de voorwaarden? Levert de activiteit of het project een bijdrage aan de gemeenschap in de Bommelerwaard die past binnen de doelstelling van de stichting? Na de vergadering ontvangen de organisaties een bericht over hun ingediende aanvraag.

Binnen het bestuur van de Van Voorden Stichting hebben vier personen zitting. De heren Ton van Balken (voorzitter), Edwin van der Waal (secretaris), Frans van Rijn (penningmeester) en Patrick Esveld. Daarnaast fungeert Ruud van Osch als administrateur van de stichting. Hij past op het vermogen en heeft een adviserende rol.