De poldermolen van Zuilichem

De poldermolen van Zuilichem heeft met zijn 27,75 meter de grootste vlucht, de afstand in meters van de ene wiektop naar de top van de tegenoverliggende wiek, van de provincie Gelderland. Deze poldermolen werd gebouwd in 1720 en had de taak de Bommelerwaard ten oosten van de Meidijk in Zuilichem droog te houden. Van de 17 poldermolens die in de Bommelerwaard stonden, is dit de enige die nog bestaat. De Van Voorden Stichting steunt Molenstichting Gelders Rivierengebied voor het onderhoud van deze molen.