Aanvraag indienen

Een verzoek om geldelijke ondersteuning moet met redenen omkleed en schriftelijk of per e-mail tijdig bij de Van Voorden Stichting worden ingediend.

Wilt u een aanvraag indienen?

Zorg er dan voor dat in elk geval de volgende aspecten worden toegelicht:
– Naam van de activiteit of het project
– Heldere omschrijving van de activiteit of het project (doel, doelgroep, werkwijze, tijdpad)
– Begroting en financiële onderbouwing, inclusief dekkingsplan
– Bereikbaarheidsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)

Wij verzoeken u vriendelijk uw aanvraag per post of per e-mail naar ons toe te  sturen.

Van Voorden Stichting
Postbus 2062
5300 CB Zaltbommel

E-mail: info@vanvoordenstichting.nl

“U ontvangt altijd een reactie. Als we als bestuur nog maar kortgeleden vergaderd hebben, kan dat enkele weken duren. Wij vragen daarvoor uw begrip. De vergaderingen vinden plaats in maart, juni, september en december. ”