Activiteiten en projecten

De Van Voorden Stichting ondersteunt diverse activiteiten en projecten in Zaltbommel en directe omgeving. Op deze pagina vindt u een flink aantal begunstigden op het gebied van cultuur, muziek, sport, jeugd en educatie en de samenleving. Daarnaast staan onder speciale projecten enkele van onze speciale doelen.

Cultuur

In de gemeente Zaltbommel staan herdenkingsborden op crashplaatsen als eerbetoon aan de geallieerde vliegeniers. Deze jonge mensen, die vochten voor onze vrijheid, worden met deze panelen levend gehouden voor het nageslacht. Daarnaast geven ze een blik op een stukje historie van de Bommelerwaard. De Van Voorden Stichting steunde dit mooie initiatief van het 4 en 5 mei comité Zuilichem.

Zondag 25 september 2022 stond de jaarlijkse burendag weer op het programma. In Zaltbommel organiseert de Raad van Kerken in Zaltbommel met de Stichting Welzijn, Marokkaanse Vereniging Al Amal en Stichting Kompas deze burendag die de Van Voorden Stichting ondersteunt. De dag start met een gezamenlijke viering in de Sint-Maartenskerk en aansluitend een ontmoeting voor iedereen bij de Grote Aak en Zorgcentrum de Wielewaal. Er zijn tal van activiteiten te doen voor jong en oud. Tevens is er muziek en zijn er wat hapjes.

Het Emmy Verheyfestival vond weer plaats van 8 t/m 11 september 2023 en het Kinderfestival op 17 september 2023. Tijdens dit jaarlijks meerdaagse festival genoten bezoekers gratis van diverse muziekoptredens. Onder artistieke leiding van saxofoniste Femke IJlstra werd een veelzijdig programma samengesteld. Kijk voor meer informatie op de website www.emmyverheyfestival.nl

De poldermolen van Zuilichem heeft met zijn 27,75 meter de grootste vlucht, de afstand in meters van de ene wiektop naar de top van de tegenoverliggende wiek, van de provincie Gelderland. Deze poldermolen werd gebouwd in 1720 en had de taak de Bommelerwaard ten oosten van de Meidijk in Zuilichem droog te houden. Van de 17 poldermolens die in de Bommelerwaard stonden, is dit de enige die nog bestaat. De Van Voorden Stichting steunt Molenstichting Gelders Rivierengebied voor het onderhoud van deze molen. 

Sociaal en maatschappelijk

Stichting Waakmand Bommelerwaard biedt mantelzorgers een extra steuntje in de rug met een waakmand. Waken bij een stervende is zowel lichamelijk als emotioneel intens. In deze gratis mand die Stichting Waakmand aanbiedt zitten troostrijke, handige en zinvolle zaken om de tijd aan het bed een stukje lichter te maken. De Van Voorden Stichting bood ondersteuning in de opstartkosten voor dit succesvolle initiatief en nu ook bij het Waakboekje dat Stichting Waakmand gaat opzetten. Een Waakboekje met o.a. tips, gedichten, puzzels en de mogelijkheid tot het maken van notities etc. Daarnaast komen hierin specifieke items voor patiënten met verwijzingen naar hulpverleningen in de Bommelerwaard.

JOOP Gameren Jongeren en Ouderen OntmoetingsPlek organiseerde in samenwerking met Welzijn Bommelerwaard een activiteit om Koersbal te ontdekken. Dit viel zo goed in de smaak bij een enthousiaste groep senioren dat zij met een vaste groep Koersbal blijven spelen. De Van Voorden Stichting ondersteunde JOOP Gameren met de aanschaf van de complete koersbalset.

De avond 4-daagse is weer terug in de Bommelerwaard. Na de laatste editie in mei 2018 keerde deze terug in juli 2022. Er werd weer gelopen door maar liefst 1300 mensen. Het waren vier super gezellige dagen en de Stichting Avondvierdaagse kijkt hierop met veel plezier terug. Zij zijn blij met alle sponsoren, waaronder de Van Voorden Stichting, die dit festijn mogelijk maken.

Sport

Gym- en turnvereniging G.T.V. Argos te Zaltbommel bestaat al sinds 1976. Wekelijks trainen de leden met kleutergym tot recreatief en selectie turnen. De Van Voorden Stichting maakte de investering in een nieuwe airtrack-baan, oftewel trainingsmat, mede mogelijk. Wij wensen de leden veel plezier bij het trainen.

Op 3 juni 2023 vond het Open Snelschaakkampioenschap Bommelerwaard wederom plaats. Hiervan is de Van Voorden Stichting hoofdsponsor sinds 2018. Dankzij deze geldelijke hulp organiseerde Schaakvereniging Bommelerwaard voor de 25e keer dit toernooi. Lees ook dit artikel over het toernooi in de Bommelerwaardgids.

Jeugd en educatie

Fanfare Combinatie Juliana Concordia uit Gameren en Nederhemert is een bloeiende vereniging met zo’n 70 actieve leden. Drie vakdocenten uit de eigen vereniging verzorgen de opleiding van ruim 20 leerlingen. Voor de jeugd- en slagwerkgroep deed de Van Voorden Stichting een bijdrage voor diverse instrumenten waaronder buisklokken, een bekken, bell tree en diverse stokken en riemen.

De Culturele Commissie Bommelerwaard werkt sinds 2004 al samen in het verzorgen van een cultureel programma voor 10 christelijke basisscholen in de Bommelerwaard. Hieronder valt het erfgoedproject voor alle groepen 7 en 8 (de 11-12 jarigen). Na een voorbereidende les in de klas over oorlog brengen zij  een bezoek aan kamp Vught. De Van Voorden Stichting faciliteert mede het busvervoer voor dit leerzame en indrukwekkende bezoek. 

De Muziekschool Zaltbommel gaat dit schooljaar 2022-2023 leerlingen uit de groepen 5 en 6 helpen bij ‘het orgelproject’.  Zo’n 380 kinderen in de Bommelerwaard gaan kennismaken met het orgel door dit op drie manieren te ontdekken. De Van Voorden Stichting ondersteunt dit initiatief. Een van de onderdelen van het orgelproject is een bezoek aan het fameuze Wolfferts-Heijneman-orgel in de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel, met hierbij ook aandacht voor de historie van de kerk. Tevens komt de orgeldocent, Reinier Korver van de muziekschool, langs in de klassen met een leskist. Hierin zit het Doe-orgel dat leerlingen zelf in elkaar kunnen zetten en onder leiding zijn leiding ook het orgel kunnen bespelen.

Foto gemaakt door Fotolux