Het bestuur

Binnen het bestuur van de Van Voorden Stichting hebben vier personen zitting.
De heren Ton van Balken (voorzitter), Edwin van der Waal (secretaris), Frans van Rijn (penningmeester) en Patrick Esveld. Daarnaast fungeert Ruud van Osch als administrateur van de stichting. Hij beheert het vermogen en heeft een adviserende rol.

Minimaal vier keer per jaar komt het bestuur bijeen – in maart, juni, september en december – en zo veel vaker als nodig is. De vergaderingen vinden plaats in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over de verzoeken om een financiële bijdrage: voldoet een verzoek aan de voorwaarden? Levert de activiteit of het project een bijdrage aan de gemeenschap in de Bommelerwaard die past binnen de doelstelling van de stichting?

“Ik kende vanuit mijn werkzame leven veel mensen en organisaties in de Bommelerwaard. Toen men mij vroeg om zitting te nemen in het stichtingsbestuur, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Zo kan ik betrokken blijven bij de gemeenschap en tot steun zijn. Het is bijzonder leuk dit werk te doen.”